• စွမ်းအင်သိုလှောင် Inverter

စွမ်းအင်သိုလှောင် Inverter

 • 250kW Nebula Power Conversion System

  250kW Nebula စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်

  အနှစ်ချုပ်: ပါဝါကူးပြောင်းခြင်းစနစ်ဆိုသည်မှာဘက်ထရီစနစ်နှင့်စွမ်းအင်ဇယားကွက် (သို့မဟုတ် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု) များအကြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုနှစ်ဖက်စလုံးကပြောင်းလဲပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ AC-DC ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်၎င်းသည် grid မရှိဘဲ AC load ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစက်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များ၊ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စစ်တပ်၊ ကမ်းခြေအခြေပြု၊ ရေနံစက်ကိရိယာများ၊ စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များ၊ လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
 • 500kW/630kW Nebula Power Conversion System

  500kW / 630kW Nebula စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်

  အနှစ်ချုပ်: ပါဝါကူးပြောင်းခြင်းစနစ်ဆိုသည်မှာဘက်ထရီစနစ်နှင့်စွမ်းအင်ဇယားကွက် (သို့မဟုတ် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု) များအကြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုနှစ်ဖက်စလုံးကပြောင်းလဲပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ AC-DC ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်၎င်းသည် grid မရှိဘဲ AC load ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစက်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များ၊ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စစ်တပ်၊ ကမ်းခြေအခြေပြု၊ ရေနံစက်ကိရိယာများ၊ စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များ၊ လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
 • 1500kW Nebula Power Conversion System

  1500kW Nebula စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်

  အနှစ်ချုပ်: ပါဝါကူးပြောင်းခြင်းစနစ်ဆိုသည်မှာဘက်ထရီစနစ်နှင့်စွမ်းအင်ဇယားကွက် (သို့မဟုတ် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု) များအကြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုနှစ်ဖက်စလုံးကပြောင်းလဲပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ AC-DC ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်၎င်းသည် grid မရှိဘဲ AC load ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစက်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များ၊ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စစ်တပ်၊ ကမ်းခြေအခြေပြု၊ ရေနံစက်ကိရိယာများ၊ စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များ၊ လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။